2020-Koro Nabirus-HISTORIA eta ENPRESA-1. astea-Asteartea (2020-III-17)

Hementxe azken albisteak: Atzeratuta! Noiz arte? Nork daki?

Zorte on eta eutsi goiari!

ENPRESA errepasatzen

2018-Hautaprobak-Historiako azterketaren bezperan…

Igual lotara joanda egongo zarete… Igual loak ezin hartu…

Horrelaxe gaude hemen ere…

Badaezpada ere… inori balion izango bazaio ere… azken begirada bota dezakezue hemen:

Eskemak

Errepaso orokorra

Eta… lotara! Bihar 07:30ean denok geltokian! Zorte on gaur egingo dituzuen ametsekin! Ondoloin!

2018-HISTORIA2-ERREPASOA

Gaiak eta testuak

LEHEN ATALA (1808-1930)

1. GAIA. Antzinako Erregimenaren krisialdia (1808-1814): Cadizko Gorteak eta 1812ko Konstituzioa.
TESTUAK:

1. Cadizko Konstituzioa (1812-03-19)
2. Persiarren Manifestua (1814-04-12)

2. GAIA. Estatu liberalaren eraikuntza eta finkapena (1834-1874).
TESTUAK:

3. Mendizabalen Desamortizazio Dekretua (1836-02-21)
4. Burdinbideen Lege Orokorra (1855-06-06)

3. GAIA. Foruak eta liberalismoa: Karlistadak eta foruak indargabetzeko prozesua (1833-1876).
TESTUAK:

5. 1839ko urriaren 25eko Legea
6. 1876ko uztailaren 21eko Legea

4. GAIA. Errestaurazioko sistema politikoa (1875-1923).
TESTUAK:

7. 1876ko Konstituzioa (1876-06-30)
8. Joaquín Costaren Oligarquía y caciquismo lanaren pasartea (1901)

5. GAIA. Euskal Herriko industrializazioa eta haren gizarte-ondorioak (1875-1923).
TESTUAK:

9. Federico Echevarriaren hitzaldia librekanbismoari eta protekzionismoari buruz (1893-12-09)
10. Vicente Blasco Ibáñezen El intruso eleberriaren pasartea (1904)

6. GAIA. Langileen mugimendua eta nazionalismoa Euskal Herrian (1890-1923).
TESTUAK:

11. Euskeldun Batzokijaren estatutuak (1894)
12. La Lucha de Clases astekariko artikulua (1896-05-23)

BIGARREN ATALA (1931-1982)

7. GAIA. Bigarren Errepublika: 1931ko Konstituzioa eta erreformak (1931-1936).
TESTUAK:

13. Clara Campoamor diputatuak Gorte Konstituziogileetan emandako hitzaldia (1931-09-01)
14. Fronte Popularraren programa (1936-01-16)

8. GAIA. Bigarren Errepublika eta Gerra Zibila Euskal Herrian (1931-1939).
TESTUAK:

15. Euskal Herriko Autonomia Estatutua (1936-10-04)
16. Bizkaian eta Gipuzkoan kontzertu ekonomikoak ezeztatzeko lege-dekretua (1937-06-23)

9. GAIA. Estatu frankistaren sorrera (1939-1959).
TESTUAK:

17. Erantzukizun politikoen legea (1939-02-09)
18. Nazio-intereseko industriak babesteko legea (1939-10-25)

10. GAIA. Diktadura frankistaren finkapena eta krisialdia (1959-1975).
TESTUAK:

19. Europar Mugimenduaren Kongresuak 118 ordezkari Espainiarren proposamenez Munichen hartutako erabakia (1962-06-07/08)
20. Estatuaren Lege Organikoa (1967-01-11)

11. GAIA. Diktadura frankista Euskal Herrian (1939-1975).
TESTUAK:

21. Baionako Hitzarmena (1945-03-31)
22. Antonio Añoveros Bilboko gotzainaren sermoia (1974-02-24)

12. GAIA. Trantsizioa (1975-1982): 1978ko Konstituzioa eta 1979ko Gernikako Estatutua.
TESTUAK:

23. Espainiako 1978ko Konstituzioa (1978-12-29)
24. Euskal Herriko Autonomia Estatutua (1979-12-18)

Eskemak

Errepaso orokorra

 

2017-HISTORIA-HAUTAPROBAK (Dokumentuak)

Ebaluazio-irizpideak

1. Espainiaren historia eta euskal historia garaikidea osatzen duten prozesu azpimarragarrienak ezagutzea, eta gertaera politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalen arteko erlazioak identifikatzea.
2. Prozesu historikoetan gauza batzuk zergatik aldatzen diren eta beste batzuek zergatik irauten duten azaltzen duten faktoreak ulertzea, eta gizarte-gertaerei lotutako kausalitate-aniztasunaz ohartzea.
3. Oinarrizko kontzeptu eta termino historikoak ulertzea eta egokiro erabiltzea.
4. Ikasgaiaren edukiak egokitasunez adieraztea eta jakinaraztea.

Zuzentzeko eta kalifikatzeko irizpide espezifikoak

1. Gaiak nahiz testu-iruzkinak gehienez 5 puntu balioko dute; beraz, azken nota 0 eta 10 punturen artean egongo da.

2. Gaiaren kalifikazioa irizpide hauen arabera egingo da:

a. Galdetzen denari egokitzeko gaitasuna: 1 p.
b. Kontzeptu eta hiztegi espezifikoa ondo erabiltzea: 1 p.
c. Gaia bere testuinguruan jartzea (beste gertakizun sinkroniko batzuekin erlazionatzea): 3 p.

3. Testu-iruzkinerako

a. Testuaren kokapena (testu mota, egilea, jasotzaileak, garaia): 0,5 p.
b. Testuaren analisia: testuaren oinarrizko ideiak nabarmentzea: 1,5 p.
c. Testuinguruan jartzea: testua bere prozesu historikoan ezartzea: 2,5 p.
d. Testuaren garrantzia: kokatzen den aldi historikoa ulertzeko, testu horrek duen garrantzia adieraztea: 0,5 p.

Hori dena aurrez aitatuta nuen aurreko hilabetean, jada, baina material guztia ere estekatuko dizuet hemen. Animoo!

2017-HISTORIA-HAUTAPROBAK (Zuzentzeko irizpideak)

Ebaluazio-irizpideak

1. Espainiaren historia eta euskal historia garaikidea osatzen duten prozesu azpimarragarrienak ezagutzea, eta gertaera politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalen arteko erlazioak identifikatzea.
2. Prozesu historikoetan gauza batzuk zergatik aldatzen diren eta beste batzuek zergatik irauten duten azaltzen duten faktoreak ulertzea, eta gizarte-gertaerei lotutako kausalitate-aniztasunaz ohartzea.
3. Oinarrizko kontzeptu eta termino historikoak ulertzea eta egokiro erabiltzea.
4. Ikasgaiaren edukiak egokitasunez adieraztea eta jakinaraztea.

Zuzentzeko eta kalifikatzeko irizpide espezifikoak

1. Gaiak nahiz testu-iruzkinak gehienez 5 puntu balioko dute; beraz, azken nota 0 eta 10 punturen artean egongo da.

2. Gaiaren kalifikazioa irizpide hauen arabera egingo da:

a. Galdetzen denari egokitzeko gaitasuna: 1 p.
b. Kontzeptu eta hiztegi espezifikoa ondo erabiltzea: 1 p.
c. Gaia bere testuinguruan jartzea (beste gertakizun sinkroniko batzuekin erlazionatzea): 3 p.

3. Testu-iruzkinerako

a. Testuaren kokapena (testu mota, egilea, jasotzaileak, garaia): 0,5 p.
b. Testuaren analisia: testuaren oinarrizko ideiak nabarmentzea: 1,5 p.
c. Testuinguruan jartzea: testua bere prozesu historikoan ezartzea: 2,5 p.
d. Testuaren garrantzia: kokatzen den aldi historikoa ulertzeko, testu horrek duen garrantzia adieraztea: 0,5 p.

2017 – HISTORIA – Hautaprobetarako errepasoa – 1. parterako TESTUEN ERANTZUN POSIBLEAK

Kaixo! Ziurrenik ez duzue beharrik izango, baina… balio badu ere… Hementxe doaz laburpenak eta iruzkinen erantzun posibleak? Hori dena jarri behar al da? Ez, noski! Garai honetan, emandako erantzunetik ezaguna egiten zaizuena azpimarratu eta arrotza eta berria dena baztertu. Nahikoa izango duzue! Eskematxo bat egin, ideiak ahalik eta ordenatuen aurkezteko eta… ya está!

Akordatu ortografiarekin, errepasatu maiuskulak, errege-erreginen izenak…

Puntu eta aparteak ere jarri. Ez ito zuzentzailea!

Eta bukaera borobil bat ematen saiatu. Eta ya está!

Gaien LABURPENAK

TESTUEN ERANTZUN POSIBLEAK

1. parterako testuak

1.ANTZINAKO ERREGIMENAREN KRISIALDIA (1808-1814) – CÁDIZKO GORTEAK ETA 1812KO KONSTITUZIOA (1808-1814)

1. Cadizko Konstituzioa (1812-03-19)

2. Persiarren Manifestua (1814-04-12)

2.ESTATU LIBERALAREN ERAIKUNTZA ETA FINKAPENA (1834-1874)

3. Mendizabalen Desamortizazio Dekretua (1836-02-21)

4. Burdinbideen Lege Orokorra (1855-06-06)

3.FORUAK ETA LIBERALISMOA: KARLISTADAK ETA FORUAK INDARGABETZEKO PROZESUA (1833-1878)

5. 1839ko urriaren 25eko Legea

6. 1876ko uztailaren 21eko Legea

4.ERRESTAURAZIOKO SISTEMA POLITIKOA

7. 1876ko Konstituzioa (1876-06-30)

8. Joaquín Costaren Oligarquía y caciquismo lanaren pasartea (1901)

5.EUSKAL HERRIKO INDUSTRIALIZAZIOA ETA HAREN GIZARTE ONDORIOAK (1875-1923)

9. Federico Echevarriaren hitzaldia librekanbismoari eta protekzionismoari buruz (1893-12-09)

10. Vicente Blasco Ibáñezen El intruso eleberriaren pasartea (1904)

6.LANGILE MUGIMENDUA ETA NAZIONALISMOA EUSKAL HERRIAN (18?0-1923)

11. Euskeldun Batzokijaren estatutuak (1894)

12. La Lucha de Clases astekariko artikulua (1896-05-23)

Izan diren azterketak, berriz, hementxe dituzue laburtuta.

Eta osorik nahi badituzue, berriz, hementxe.

Ba… horixe dago oraingoz! Asko ikasi eta zorte on! Ea ekaineko zuzentzaileak baino jatorrago portatzen zaizkigun uztailekoak! Larga vida al rock&roll!

Landereñohttps://i2.wp.com/ticmates.wikispaces.com/file/view/profesora.gif/135367919/profesora.gif

2017 – ENPRESA – Hautaprobetarako errepasoa

Azken ahaleginak! Animooo!

Ba… horixe dago oraingoz! Asko ikasi, xalaus!

Landereñohttps://i2.wp.com/ticmates.wikispaces.com/file/view/profesora.gif/135367919/profesora.gif

2017 – HISTORIA – Hautaprobetarako errepasoa

Iep! Zer moduz ari zarete? Hementxe doa laguntzatxo bat:

Izan diren azterketak, berriz, hementxe dituzue laburtuta.

Eta osorik nahi badituzue, berriz, hementxe.

A! Eta testuen erantzun posible batzuk hemen jarri nizkizuen…

Ba… horixe dago oraingoz! Asko ikasi, xalaus!

Landereñohttps://i2.wp.com/ticmates.wikispaces.com/file/view/profesora.gif/135367919/profesora.gif