2017 – HISTORIA – OHIKOA (3. errekuperazioa) – Dudak I

Gabon!

Intza

Kaixo Koro
Gernikako estatutuan hau jarriko?(testua, partaideak, euskal nazionaltasuna, instituzioak)

Iei… Ikusi dudanez, hori baino gehiago neukan jarrita, jada! Hau da jarri genuena ebaluaziorako: Gernikako Autonomia Estatutua (Testua (2), Partaideak (2), Euskal naziotasuna, Instituzioak (3), Emaitzak)

Bale? Ondo segi, xaladas! Gero arte! 21:30ean berriro begiratuko dut… padespedirme, ez? Asko ikasi!

Landereñohttps://i2.wp.com/ticmates.wikispaces.com/file/view/profesora.gif/135367919/profesora.gif

Advertisements

2017 – ENPRESA – 3. ebaluazioa – Dudak I

Iep! Iritsi naiz azkenean! Banoa atodapastillllaaa!

Amets

Egun on!
Esplikau zer dien jesapenak mesedez, 330.orrie

Errepasorako txuletatik kopiatuko dizut erantzuna:

 • Epe luzerako besteren finantziazio-baliabideak
 • Enpresak ematen dituzten kreditu-tituluak: obligazio, bono…
 • Partikularrek edo enpresek eros ditzakete, interes baten truke.
 • Enpresak dirua behar eta mailegua ez zaionean komeni, bonoak jaulki eta partikularrei eskaini diezaieke. Titulu guztiak berdinak dira eta baldintza berdinak dituzte.
 • Ezarritako denbora pasa eta gero, enpresak dirua+interesak itzuliko dizkio, hitzartutako baldintzen arabera.

Garazi

Kaixo Koro,
11.2.3. Efektu-deskontua, factoringa eta conforminga ez ditut ulertzen

Hau ere Errepasorako txuletatik kopiatuko dizut:

Efektu-deskontua

 • Epe laburreko besteren baliabideak.
 • Bezeroen gaineko kreditu eskubide guztiak finantza-erakunde bati utzi eta horrek dirua aurreratuko du. Bankuak interes bat kobratuko du mugaeguna baino lehen ordaintzeagatik eta interes horri deskontu esaten zaio.
 • Bezeroak ez balu ordainduko, bankua ez litzateke erantzule izango eta hasierako kontu honetatik hartuko luke dirua, beste gastu batzuk erantsiz.
 • Balorazioa:
  • Alde onak: Berehalako likidezia, berankortasunari ekidin
  • Alde txarrak: Interes eta komisio  handiak

Factoring

 • Epe laburreko besteren baliabideak.
 • Bezeroen gaineko kreditu eskubide guztiak faktore izeneko enpresa bati saltzea. Ez badago ordainketarik, Faktoreak du erantzukizuna.
 • Balorazioa:
  • Alde onak: Berehalako likidezia, ordaindu ezaren arriskuari ekidin, berankortasunari ekidin
  • Alde txarrak: Interes eta komisio  handiak

Confirming

 • Epe laburreko besteren baliabidea.
 • Kreditu-erakundeek enpresei eta hornitzaile nazionalei egin beharreko ordainketak kudeatzeko eskaintzen dieten finantza-zerbitzua.
 • Fakturak muga-eguna baino lehenago kobratzeko aukera ematen dio hartzekodunari.
 • Funtzionamendua:
  • A enpresak zerbait erosi dio C hornitzaileari.
  • A enpresak ordaindu beharreko fakturak ematen dizkio B kreditu erakunde bati.
  • B-k ordainduko ditu fakturak muga-eguna iristen denean A-ren kontutik dirua ateraz eta komisioa kobratuz.
  • B bankuak jakinarazpena bidaliko dio C hornitzaileari, noiz kobratuko duen esanez eta aurreratzeko aukera eskainiz. Aukera hau erabiliko balu, komisioa kobratuko dio.
 • Balorazioa:
  • Alde ona: administrazio gastu gutxiago, transferentziarik ez… enpresaren irudia hobetu…
  • Alde txarra: Kostua

Saioa

koro nola kalkukatzen da ka,kf,ko ren medianak

Estooo… Mediana hitzarekin deskontzertatu nauzu… esango dizut zer diren kostu horiek, ez? Errepasoko txuletatik doa hau ere:

 • Kostu finkoa:
  • Enpresako ekoizpen-mailarekin edo negozio-bolumenarekin loturik ez dauden kostu totalen zatia dira. Adibidez, lantegiko alokairua kostu finkoa da, gehiago zein gutxiago ekoiztuta beti berdina ordaindu behar baita.
  • Kostu finkoak ez direnak kostu aldakorrak dira. Epe luzera, ordea, kostu guztiak aldakorrak dira, enpresak bere jarduera jarraituz gero, kostu finkoak sortarazten dituzten elementuak berritzeko erabakia hartu beharko baita.
 • Kostu aldakorra:
  • Enpresaren jarduera-maila edo ekoizpenarekin batera gehitzen den horri deritzo. Esaterako, lehengaien kontsumoa kostu aldakor bat izaten da, zenbat eta gehiago ekoiztu, orduan eta lehengai gehiago kontsumitzen baita.
 • Kostu totala
  • Kostu aldakorren eta kostu finkoen batura da. Adibidez, produktu bat ekoizteko, 1.000 euroko makina bat erosi eta langile baten lanordu bat (30 euro) eta lehengai-unitate bat (10 euro) behar badira, 10 produkturen kostu totala 1000+10×(30+10)=1400 eurokoa izango da: KF 1.000 eurokoa da eta kostu aldakorra 10×(30+10)=400 eurokoa.
 • Kostu marjinala:
  • Unitate bat gehiago ekoizteak dakarren kostu totalaren gehikuntza da.
  • Enpresetan, kostu marjinala produktuaren prezioa ezartzeko erabil daiteke: kostu marjinala finkatu beharreko gutxieneko prezioa izango da, baldin eta errentagarritasun-ataria gainditu bada.

Irati

Kaixo Koro utzi dezakezu eskema hemen jarrita?

Ummm!!! Saiatu naiz, baina… formatoa garbitzen lan handia dut… Eskema osoaren esteka jarriko dizut hemen eta 3. ebaluazioaraino joango zara, ez? Hementxe duzu (koroirastorzatik kopiatuta, aproposito!):

Saioa

9.10 2.ngon jartzen do estimazioa %25en dagoela, zergatik egin behar da x 0.75?

Beno… Nahi izanez gero, egin dezakezu x 0.25, baina hori beherapena izango litzateke eta %100i (OSOAri) hor ateratzen zaizuna kendu… Beste erara, direkto ateratzen zaizu… Hobetoen ulertzen duzuna aplikatu…

Saioa

10.3n ez det ulertzen zergatik iten den wilsonena, hau da, Q ren formulita..

Egia esan, ez du zein motatako eskaria egiten duen esaten… Buruketa ezingo genuke Eskaera Hobezina egiten duela suposatu gabe… Esaten digu eskari bakoitzaren kostua eta abar, baina ez du eskaera bakoitzean ZENBAT eskatzen duen argitzen… Agian, zuzena litzateke, ez duela esaten eta ezin dela egin erantzutea… Baina… Gai honetan izanda… Eskaria Hobezina egiten duela suposatu genuen…

Lasai. Nire azterketan zuzen-zuzen galdetuko dut!

Garazi

11.2.1. Arrisku-kapitaleko sozietateak ez det ulertzen

A la txuletilla noa:

 • Enpresak sortu, hauek zabaldu edo proiektu berri bat garatzeko finantzaketa ematen dute.
 • Ez da epe jakin batean itzuli behar den kanpoko finantzaketa; aldiz, finantzaketa propioa (kapital soziala) ematen dute, enpresaren akziodun bihurtzen baitira. AKS-ak bere kapital partaidetza saldu dezake.

Saioa

9.4.2 kostu zuzenak eta zeharkakoak ez ditut ulertzen

 • Kostu zuzena:
  • Produktu edo enpresa bateko jarduera edo atal bati zuzenean esleitzen zaion kostua da, produktu edo atal horri soilik dagokiolako.
  • Gehienetan kostu aldakorrak izaten dira, ekoizpenaren arabera aldatzen direnak (lehengaiak, osagaiak).
  • Hala ere, badira kostu zuzenak izan daitezkeen kostu finkoak (adibidez, enpresako atal bateko langileei ordaindu beharreko soldatak) eta kostu zuzenak ez diren kostu aldakorrak (adibidez, enpresa bateko produktuak garraiatzeko erabiltzen den erregaiaren kostua).
 • Zeharkako kostua:
  • Ekoizpen-prozesuari eragiten diote edo zenbait produkturi eta ezin da esan produktu bakar baten gastuak direnik. Adibidez, lokalaren errenta, idazkariaren soldata…

Alaitz

Kaixo Koro, 10.3. ariketan egin genuena ez dut ulertzen

Galdera da URTEAN zenbat kostatuko zaidan eta 3 ataletan banatzen du:

 • Aleak: 1.000 x 115
 • Eskaerak egitea kostatu dena: 2.65 aldiz deitu omen du Nikolasek (urtekoa nekien, hobezina nekien… hori atera zait) eta aldiko 500 euro kostatzen omen da. Beraz, 1.322, 75 €
 • Biltegiratuta izatearen kostua. Formulita bat atera genuen delamanga eta hori aplikatuta: 1.673 atera zitzaidan. (Horrelakorik ez duzue beharko…)

Horiek denak BATU behar ziren kostu totala aurkitzeko…

Amets

Egun on! Esplikatu finantziazio-funts espontaneoak mesedez

Bihar esplikatuko dizut, bale? Gaur pilauta nabil…

Alaitz

Kaixo Koro, azalduko merkataritza-kreditua, efektu-deskontua eta factoringa mesedez?

Merkataritza-kreditua

 • Enpresak hornitzaileei egindako erosketak zorretan uztean lortzen den finantziazio automatikoa da. Enpresak erositako materialekin eta hornidurekin lan egin dezake, eta fakturak ordaindu arteko denboran, enpresa finantziazioa jasotzen ariko da. Hornidurak jasotzen ditu eta ordainketa atzeratu egiten du, inongo kostu gehigarririk gabe. Adib: Folioak etortzen dira ikastolara eta ez dira hurrengo hilaren 7ra arte (adibidez) ordainduko.

Efektu-deskontua eta Factoring (goian esanda dago)

Saioa

908 zergatik erabiltzen da gastuen formula bakarrIk?

Esto… Ez dut galdera ulertzen…

Garazi

Kaixo Koro,
11.3.1. Finantziazio-iturriaren kostuako taula hori ez dut ulertzen

Ummm… Ez daukat liburua hemen… Ea ez duzuen behar!

Naiara

Kaixo Koro! 334.orriko taulako definizio horiek ez ditut oso ondo ulertzen…

Jooooo… Ez daukat liburua hemennnnn…

Amets

Koro merkataritza-kreditua ez det ondo ulertzen…

Gorago erantzuna jarri dut…

Alaitz

Kaixo Koro, nola kalkula dezaket kostu marjinala?

Oso erraz: Azken alea zenbat kostatu den jakin behar duzu. Pentsa 25 ale 381eko kostuan hartu dituzula. Begiratu behar duzu zenbat kostatuko zien 24 ale eta kenketa egin.

Alaitz

Koro 11.22. ariketa garrantzitsue da? Eske ez daukeu bukauta…

Bai, baina GBG normalitoa da… Problemaren bat? Horietako bat SEGURU eroriko daaa!

Bukatu dut porfinnnn! Hemendik ordu erdi batera azkena, bale???? Gero arteeee!

Landereñohttps://i2.wp.com/ticmates.wikispaces.com/file/view/profesora.gif/135367919/profesora.gif

2017 – HISTORIA – 3. ebaluazioa-2. zatia – Dudak VII eta ondoloinnnn!

Ei!

Nagore

Iep Koro! Esplikatuko 231.orrialdean gasteiz eta jurramendirena mesedez ez dut ondo ulertzen…

Bai, klaroooo!

 • Jurramendikoa karlisten erromesaldi bat zen… Istiluak eta hildakoak izan ziren hor.
 • Gasteizen lan-arazoak, manifestazio… istiluak eta hildakoak hor ere…
 • Horiek bezala, GRAPOk egindako bahiketak…. eta SALBUESPEN EGOERA!

Ez dago besterik. Tentsio izugarria zegoela adierazteko da.

Nagore

Kaixo Koro! Fragari buruz ze komeni da jakitea?

Aurrena ikusi dugu MATESA kasuan, informazioa argitaratzeko baimena eman zuen ministroa zelako… eta hori dena garrantzitsua da oso erregimenaren balantzak bistan jarri zituelako (sinkerer, klaro!).

Gero ikusi dugu AP alderdiaren buru… hauteskunde ezberdinetan…

Nagore

Gabon! Esplikatuko 234.orriko 12.1.1.5 kontsentsu politikoa gizarte eta lan esparruan

 • 1973: Espainian, ek hazi, baina…
 • Petrolioaren krisia = problems
 • Zor publikoa hazi. Defizit. Minus… Ai!
 • Nazioartean, konpra gutxiago, turismo gutxiago…Ai!

Labur-labur esanda…

Amets

Kaixo Koro, 10.2 gizarte gatazka ez det ulertzen eta antolakuntza berria ezta

Ni jaio eta gero, gizarte gatazka bukaezinak izan ziren: greba, manifestazio… laneko gauzak, amnistia… eskatuz. Beti ERREPRESIOA. Istilu larriak industriaguneetan, unibertsitatean…

Garazi

Kaixo Koro,
Azkeneko momentuko gomendioren bat ikastolako historiako azkeneko kontrola ondo egiteko…??

Bai, klarooooo! Banoa azkeneko bertsoarekin…

Horrela hasiko da azterketa:

Jarraian aipatzen diren kontzeptuak kokatzea eskatzen zaizu. Noiz gertatu dira? Zer dira edo nortzuk dira? Zergatik aipatu ditugu gure historian? Zein ondorio izan zen?

Kontzeptu horiek, gelan egin dugun eran, kokatu behar dituzue denboran. Badakizue, zein garai, zein agintean… Zergatik aipatu ditugu? Ondorio arraroren bat izan zelako izango zen… ohikoa ez zena…

3.5 puntu, behintzat, gaur galdetu dizkidazue hemen edo gelan eta horretaz aritu gara. Batzuk tipiko eta kantauk daude eta beste batzuk, berriz, disimulatuxeagok… Eñauti gainetik esplikatu diodana (gainetik galdetu duelako) komeni da ikastea. Bingeni esandakoa ere, kontuan hartu: hobe biak ikastea. Mariari ere komeni zaio oso ondo ulertzea zein alderdikoa den Calvo Sotelo… Gerra Hotza ere zerbaitetarako aipatu beharko da…

9. gaian, ez nuke gehiegi errepasatuko autarkiaren puntua, ondo samar dakizuela iruditzen zaidalako… Oposizioa errepasatzea errentagarriagoa aterako zaizue…

10. gaian, Saioa eta Iratiri eskertzen diet eginiko zuzenketak, baina… ez dute askorako balioko… Eñauti, berriz, nire esplikazioak oso baliotsuak izango zaizkio… Zergatik erregimena ondo, zergatik gaizki… horrela ibili beharko duzue…

11. gaian, Ingek badaki zein galdetuko dudan ekonomian eta, horrez gain, oso puntu ezaguna galdetuko dut, beti bezala, zuek niri zergatik izan zen garrantzitsua esplikatzeko.

eta 12. gaian, puntillos-kotilleos…, behin eta berriro galdetu didazuen hori, Bingenena, Mariarena…

Eta… azkenekoa…

Bihar arteeee! Ondo loin eta zorte on azken txanpa honetannnn!

Landereñohttps://i2.wp.com/ticmates.wikispaces.com/file/view/profesora.gif/135367919/profesora.gif

2017 – HISTORIA – 3. ebaluazioa-2. zatia – Dudak VI

Iepeeee!

Saioa

koro ahal didazu berriz esplikatu amaierako krisian 240 orrialdeko ucd-psoe

Bai, klaroooo!

 • LOAPAren kontua duzu hor, badakizu…, autonomiak berdintsu samar egin nahi zituen lege hori… Bai UCD eta baita  oposizioan zegoen PSOE ados zeuden horretan… Gero konstituzioaren aurkakoa zela esan zuten eta aldatu beharrean izango ziren…
 • 23F gertatu zen eta han atxilotutakoak epaitu behar ziren. Nimutxonipoko…, armada haserrerazi gabe, herria haserrerazi gabe…
 • OTAN edo NATOn sartu… Eztabaida handiak zeuden UCD barnean… PSOEk klaro zeukan: ez zen sartuko eta, sartuko balira, erreferenduma egingo zuten herriari galdetzeko… (si, si…! 1981eko abenduan Espainia sartu egin zen (UCD agintean). Hurrengo urtean, PSOEk irabazi zuen, baina… erreferendumaren kontua zerbait aldatuta geratu zen… ).

Ianire

Iep Koro! 11.2.5-en puntu guztik ikastea beharrezkoa da? Eske dena grebak die, ze gomendio?
Nahikoa da langileek baldintzak hobetzea eta soldatak igotzeko eskatsen hasi ziela greak iten baño pixkanaka pixkanaka frankismon aurkako mugimendun bihurtu zala?

Ez dut galdera luze bezala hori galdetuko… Alferrik da DENA segidan ikastea… Kontzeptuetara joan… ez memoriara…

Maria

Koro, Moncloako Itunak oraindik ez ditut guztiz ondo ulertu… Esplikatuko? (235 orria)

Ea beste era batera…

ITUNAK:

 • Gobernua eta alderdien artean, edozein arloan (eko, giz, polit…).
 • Helburua: Erreforma politikoa aseguratzea.

KRISIA: Petrolioaren krisia Espainian ere nabari da. Malrollokarolo!

ARAU JARTZEA (lehenengoaren antzekoa):

 • UCD eta besteen artean negoziatuz ibili ziren.
 • Langiekin ere bai, bronkari ekidin nahian.
 • Monarkia egonkortzea nahi zen.

OPOSIZIOA: Ez dago gustura. Negoziatu du, baina UCD ez duela hitza betetzen dio.

HELBURUAK

 • Inflazio eskandalosoa zegoen. Mugatzeko, langileak konbentzitu zituen soldata izoztea ona izango zelaz… (prezioak ere izoztu egingo zirela eta…).
 • Finantza Publikoa berritu.
 • Lanpostuak sortu…

LORTU ZENA

 • Lehen puntuan, soldata izoztea bai, baina prezioak… asi-asi… Beti para kosas buenas: merkataritza-balantza orekatu, Aseguru Soziala kontrolatu, Zergak erreformatu eta inbertsio publikoa egin!
 • Baina… langileek ikusten dute, beraien partea bai (soldata izoztua), baina abantailak ez datozela oraingoz!
 • Langabezia gora.
 • Inflazioa hobeto, baina oraindik goian.
 • Lo uniko… kanpo-sektorea hobetu zen garbi…

Garazi

Kaixo Koro,
1978ko konstituzioan, erlijioko atalean ez dut ulertzen zer esan nahi duen “aginte publikoari Eliza katolikoarekin lankidetzan aritzeko eskaera egiten zaio”

Esan nahi du, BAI BAINA. Oseake, akonfesionala da, baina… espainiarrak oso katolikoak direla ikusita, katolizismoak tratamiento BIP izateko eskaera egiten du…

Maria

Argitu mesedez UCDren hausturaren arrazoiak edo prozesu hori… Pixka bat korapilatsua egiten ari zait; eta Calvo Sotelo zer da, PSOEkoa?

Ai madreeeeee! Ezzzzz! Calvo Sotelo UCD-koa da. UCD hausten ari denean, Suárez haserretu eta alde egiten du, baina hauteskunderik ez da egiten, UCDk jarraituko duelako agintean. Lehendakaria aldatzen dute soilik. Súarez kendu eta Calvo Sotelo jarri. Gero, hurrengo hauteskundeetan, Calvo Sotelok (UCD) ez du irabazten eta Suárezek (CDS) ere ez!

Garazi

12.1.2.7. gai arazotsuetako lehenengo puntuan “ez historikotzat” horrek zer esan nahi du?

Historikoak dira lehen foruak izan dituzten horiek, lehendik autonomiak eskatzen zituzten horiek… Ez historikoak beste guztiak. Espainian 17 autonomia estatutu sortuko dira, komotxanpisss!

Gero arteeee! Ke me liaisss!

Landereñohttps://i2.wp.com/ticmates.wikispaces.com/file/view/profesora.gif/135367919/profesora.gif

2017 – HISTORIA – 3. ebaluazioa-2. zatia – Dudak IV

Iepeeee! Zer moduz doa horiiii?

Irati

12.1.2.2.GERNIKAKO AUTONOMIA ESTATUTUA (Egilea, Kideak, Lege organikoa, Instituzioak, Batzar nagusia, Emaitzak)
Horrela ondo?

Beno… Erreforma batzuk egingo dizkiot, bale? Eskerrik asko denon izenean, e? Laguntzagatik… (Testua (2), Partaideak (2), Euskal naziotasuna, Instituzioak (3), Emaitzak)

Horrela geratuko da:

TESTUA

 • Konstituzioak Espainia autonomia estatua zela aldarrikatzen zuen baina testuak ez zuen argitzen asuntua.
 • Oinarria EAJk egindako testua izan zen, gerra zibil garaian indarrean egon zenaren anpliazio bat.

PARTAIDEAK

 • Euskal nazionalitatea 4 probintziek osatuko zuten.
 • UCDk ez zuen onartu eta negoziazio luze batean sartu ziren. Azkenean EAE Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabak osatu zuten. Nafarroak aipamen berezi bat du, nahi izanez gero, EAEn sartzeko aukera apuntatuz.

EUSKAL NAZIOTASUNA

 • Gaur egun euskal naziotasuna onartu eta bermatu egiten da 1978ko Espainiako Konstituzioan eta indarrean dagoen 1979ko Autonomia Estatutuan. Lege organiko[22] hau 1979an eman zen eta bertan jasotzen dira Erkidegoari  zenbait esparrutan dagozkion eskumenak.

INSTITUZIOAK

 • Euskal Autonomia Erkidegoaren instituzioak beste autonomia erkidegoetakoen oso antzekoak dira:

1. Parlamentua edo Legebiltzarra (botere legegilea), sufragio unibertsalez hautatua

2. Gobernu Autonomikoa edo Jaurlaritza (botere betearazlea).

3. Justizia Auzitegi Nagusia (botere judiziala).

 • Hiru lurralde historikoek Legebiltzarrean ordezkari kopuru bera dute.
 • Lurralde historiko bakoitzak Batzar Nagusiak ditu, sufragio unibertsal zuzenez hautatuak eta botere legegiledunak (Hala ere, ez ditu “legeak” ekoizten eta foru-arau izena hartzen dute).  Gainera, Batzarrek Aldun Nagusia aukeratzen dute Aldundi edo probintzi gobernu bakoitza gobernatzeko.

EMAITZAK

 • Erreferendumaren emaitzak: ezker abertzaleek ez zuten gustuko izan, ez baitzituen oinarrizko printzipio batzuk aipatzen: autodeterminazio eskubidea… Espainiar Gorteen onespena lortu ondoren, autonomia hauteskundeetarako deialdia egin zen.
  • Bai: %54
  • Ez: %3
  • Nulu: %3
  • Abstentzioa: %40

Garazi

Kaixo Koro,
10.1.3.1. Hazkunde-ekonomikoaren arrazoietan, nazioarteko-prezioek nazioartean erakusten zuten goranzko joerak ez dut ulertzen zergatik lagundu zuen ekonomia espainiarra

Barkatu… Ez dut esan duzun hori aurkitu… Saltzen ari badira du zentzua horrek, espainiarrak saltzaile badira… eta prezioak goian badaude kanpoan… Ea bihar galdetzen didazun ondo eta aklaratzen dugun!

Irati

Kaixo!
10.1.2.3 puntuan ahalko zenituzke parentesi artean hitz hauek jarri?
(Aldaketa, Movimiento Nacional, liberalizazioa, inflazioa, neurri fiskalak, kanpo merkataritza)

Baleeee! Horrekin ados deltodoooo! Eskerrik asko, guapa! Asko ikasiiii!

Ondoloin denoi! Zorte on biharkoarekin!

Landereñohttps://i2.wp.com/ticmates.wikispaces.com/file/view/profesora.gif/135367919/profesora.gif

2017 – HISTORIA – 3. ebaluazioa-2. zatia – Dudak III

Iepeeee! Langileen eguna badatorrela-eta… lanak garbituta utzi beharko ditut hemen!

Maria

Gabon Koro ! Galdera bat, 9.2.2 puntuan pila bat lege azaltzen dira, baina garrantzitsuenak zeintzuk dira? Edo denak izan behar ditugu kontuan? Zaila da…

Apa, neska! Beno… Begiratzen aritu naiz eta… bai da interesantea galdera hori eta osotasunean begiratu beharko zenioke… Laguntzeko daude jarrita puntu pila horiek, eskemakoak, eta horiek jarraituz, ez zait galdera zaila iruditzen…

 1. Gerra Zibila eta alderdia: Falange Española+JONS egin zuela eta hori dena.
 2. Sindikatuak: Nahi baduzu, ez daukazu den-dena esan beharrik, baina ezin da falta Sindikatu Bertikala.
 3. Lege berezia: Erantzukizun Politikoen Legea eta esplikatu pixkat.
 4. Errepresioa: Mazoneria eta Komuinismoaren aurkako Legeak, Estatuaren Segurtasunerako Legea eta Gorteen sorrera (Baina ez demokratikoak, klaro!)
 5. Gorteak. Legebiltzarraren antzekoa, baina oso ezberdina. Frankismoaren ingurukoa, hark izendatua, aholkularia bakarrik…
 6. Eskubide eta betebeharrak: Espainiarren Foruaz hitz egin behar duzu labur-labur.
 7. Ondorengotza Legea: Espainia = Erresuma. Baina nor izango ote da erregea? Francoren esku dago.
 8. Antolaketa politikoa: Mugimendu Nazionaleko Printzipioen Legea. Zer zen esplikatu eta listo. Behin baino gehiagotan aritu gara horretaz.
 9. Demokrazia: Hau ere askotan atera zaigu. Ez zen demokrazia, Demokrazia Organikoa baizik, Gorte frankistez ari zena…

Puntuak eskeman jarrita daudenez, ez diot zailtasunik ikusten galdera honi…

Maria

Aaa eta 200. orriko eraginei ez diet loturarik harrapatzen politika autarkikoarekin… Azalduko?

Autarkiak zer suposatu zion Espainiako antolaketari: Burokrazia eta estatuaren interbentzioa + Korporatibismoa (eta sindikalismorik ez!) + Industria atzeratu eta askok nekazaritzara itzuli behar + Estatuak sustatu beharreko sektore nagusiak identifikatzen zituen eta, atzerriarekin ezer nahi ez zenez, hornikuntza pattala; Inbertsio pribatu gutxi eta estatuak INI sortu (instituto Nacional de Industria) berak egiteko egin nahi den sustatze hori.

Amets

Kaixo Koro! Estatutun lenengo paragrafoa esplikau mesedez
 • Azkenean egin zuten Konstituzioa eta Estatutua egiteko ordua etorri zen (Gogoan izan UCD horren zain ibili dela…).
 • Total ke, arazoak ez ziren hor bukatu, ez baitzen argi geratzen asuntua…
 • Oinarria gerra zibil garaian onartutakoa izan zen, luzexeagoa…
 • Euskaldunak saiatu ziren 4 probintzien asuntuan, baina UCDk nanai esan zuen… eta 3 probintziakoa geratu zen.
 • Aipamen bat bai txertatu zuten, Nafarroak nahiko balu, sartzeko aukera izan zezakeela esanez…

Leire

Kaixo Koro, 12.1.1.1 puntuan II.gobernuaren barruan, Arias Navarro erreformaren aurka egonda zergatik sartu zituen bere gobernuan erreformaren aldeko pertsona batzuk?

Ba… garaiak aldatuta zeudelako eta ezin ziolako frankismopuroydurori gehiago eutsi. Zerbait aldatu beharrean zegoen, ahalik eta gutxien, hori bai! Baina ez zuen inoren gustua egin: Batzuentzat demasiau, besteentzat, berriz, birria bat…

Garazi

Kaixo Koro,
9.2.2.ko lege guztien izenak jakin behar dira? Eske asko ari zait kostatzen puntu hau ikastea…

Mariari goian esplikatu diodana begira ezazu. Zertxobait zabaldu eta ya está! Puntuak eskeman doaz eta errazago egingo zaizu horrela.

Inge

10.1.2.3. puntun bigarren paragrafoa ez det ulertzen, Mugimendu Nazionalaren Funtsezko Oinarriaren Legea jartzen dona.

Teknokratak sartzen ari diren unea da. Badakizu, aurrerapenak ekonomian, baina … frankismopuroyduro. Mugigimendu Nazinalaren Funtsezko Oinarrien Legea aldarrikatu zuen Francok. Oso ponpoxoa, baina betiko Movimiento Nacional hura zen, falangistena, zin egin behar ziren, politikan aritzeko bide bakarra zen…

Amets

Koro 12.1.1.4 puntuko alderdin izenak bai? Ta pertsonanak? Danak liatzen ditut…

Ba… bai… Batez ere, beste hauteskundeetan ere aterako direnak… Tiernorekin ahaztea ez da hain larria, baina Felipe González edo Fraga jakin behar dituzu kokatzen…

Irati

Kaixo Koro,
10.2 puntuan jartzen du Langile Komisioak hauteskunde sindikaletan arrakasta handia izan zutela, baina ez zeuden debekatuta?
Horrez gain, bi paragrafo daude elizaz hitz egiten puntu horretan ez ditudanak ulertzen.

Bai… legez kanpo zeuden, baina PSOE ere legez kanpo zegoen eta beste alderdiak ere bai… Eta sindikatuak era bai. Baina lantegietan, jendea antolatu egiten zen… ahal zen bezala… Ez ziren orain ezagutzen dugun eran egingo, ixilean, kontuz, beldurrez…

Hasieran, Eliza, orohar, frankismoaren ondoan dago, baina gauzak aldatzen doaz. Hasieran, behe aldekoak inguratuko dira langileen problematikara eta hainbat erakunde kritiko samar agertuko dira, baina goialdekoak frankismoarekin daude eta kortea emango die Acción Catolika bezalako erakundeei. No mola…

Leire

Kaixo Koro,
10.2 puntuan erakunde kristauen zatia ez dut ondo ulertzen

Honen aurretik esplikatu diot Iratiri. Bigarren paragrafoarekin nahikoa duzu.

Irati

Atsaldeon!!
1978ko testuaren egiturak hainbeste puntu dituenez, galdetzen nintzen ea batzuk beste batzuk baina azpimarragiarriagoak ote diren…

Aiiii! Barkatuuu! Hori ez da ikasi beharrr! Emaitzetara pasa zuzenean!

Irati

Kaixo!
12.1.2.2 Gernikako Autonomia Estatutua puntuan parentesi artean 7 puntu daudela jartzen du. Ahalko zenituzke konstituzioan bezala hitz batzuk jarri?

Bale… Proposatuko dizkidazu zuk? Ea konbentzitzen nauzun! Nimutxonipoko jarri…

Irati

12.1.1.3 gasteiz eta Jurremendi jartzen duen lekuan nahikoa da esatea tentsio handia zegoela, hildako ugari egon zirela eta ondorioz estatuak salbuespen egoera dekretatu zuela?

Bai.

Beno, yiyos! Gaurkoz bukatu dudala uste dut! Bihar arte, Bonaparte!

Landereñohttps://i2.wp.com/ticmates.wikispaces.com/file/view/profesora.gif/135367919/profesora.gif