2021-USE-Enpresa-ERREPASOA

AZTERKETAK eta ERANTZUNAK

2020-2021-ENPRESA-OHIKOAK-3. er-DUDAK I

Iep!

Samu

 • Koro aldiazu explikau mese nola itezan 1 ta bigarren ariketak kontrolanak
  Bat zala taula bat berez erraza zana
  Ta Gero bestela laca fluxunak
  Ta teoría por dónde van los tiros

9.4. buruketa egin genuen… KOSTUAK dira galdera:

Enpresa batek 660 €-ko kostu finkoak eta taula honetan ageri diren kostu aldakorrak ditu: 

Aleak 1 2 3 4 5
Kostu aldakorra 200 360 490 600 700

Jaso kostu guztiak taula batean: guztizko kostua, batez besteko kostu aldakorra, batez besteko guztizko kostua eta kostu marjinala.

KOSTU GUZTIAK AURKITZEA ESKATUKO ZAIZU. HAUEK:

 • KF: KOSTU FINKOAK. Ekoiztutako kantitatea aldatuta ere, kostu hauek ez dira aldatzen. Adib: Pabiloiaren alokairua…
 • KA: KOSTU ALDAGARRIAK. Kostu hauek kantitatearekin proportzionalak dira. Adib: lehengaiak, Energia kontsumoa…
 • KG edo KO = KF + KA
 • GUZTIZKO ENPRESA-MOZKINA = Emaitza = Sarrerak – Gastuak
 • BATEZ BESTEKO KOSTUAK = KO/Ekoiztutako unitate kopurua
 • KOSTU MARJINALA: Unitate gehigarri bat ekoizteko egin behar den gastua. Adibi: festatako blusa bat gehiago.

KAXA-FLUXUAK, berriz, bi motatan ikusi ditugula esango nuke… GBG eta PAY BACK. Lehenengoan formula erabili behar duzu eta bigarrenean, berriz, elkuentodelavieja…, baina azken honetan ERAGOZPENAK jarri behar dituzu sin falta!

TEORIAN 8 galdera jarri ditut. Apunteetan ateratzen diren kontzeptuak. Palabros, siglas… Normalean definitu eta adibideak jarri. Abantailak eta desabantailak…

Badaude azterketako galderak eta buruketak. Badaude desberdinak ere…

Benga, animooo!

LandereñoResultado de imagen de historia gif animado

2020-2021-ENPRESA-2. ebaluazioa

Gabon! Bukatu dut Enpresako azterketa eta hementxe doakizue eredua. Ez dago sorpresa handirik eta aurrez geratu bezala egin dut:

5 buruketa izango dira eta bakoitzak 2 puntu balioko ditu. Balantze guztiek ez dute prezio bera izango eta galdetzen dena ere desberdina izango da kasu bakoitzean.

 1. Balantze + Ondare azterketa
 2. Balantze + Finantza azterketa
 3. Balantze + Ekonomia azterketa
 4. Balantze + Egoera aldaketa
 5. Balantze + Ekonomia azterketa

A! Eta baita Maniobra Fondoak ere! Batzuetan…

Ea ondo pasatzen dugun!

LandereñoResultado de imagen de historia gif animado

2020-2021-ENPRESA-1. errekuperazioa

Apa, txe! Hementxe dugu Enpresako azterketa eredua. Orain bai… Llegó la hora!

6 galdera egingo ditut, bakoitza gai bati dagokiona. Horrela banatuko da:

 • 1. gaia: 0.75 puntu
 • 2. gaia: 3.25 puntu
 • 3. gaia: 0.75 puntu
 • 4. gaia: 2.75 puntu
 • 5. gaia: 1 puntu
 • 6. gaia: 1.5 puntu

Teoriako kontzeptu ezberdinak jarriko dizkizuet eta badakizue: zer da, alde onak, alde txarrak, adibidea… Horrelako gauzak beharko dituzue erantzuteko.

 • Ziur esan diezazuket lau bat pertsonaien izenak azalduko direla.
 • Aurrekoan bezala, inglesajo horietako batzuk ere jarriko ditut…
 • Sailkapenen bat ere bada…
 • Zergas: 3 galderatxo
 • Un par de dibujitos… esplikazio eta guzti…
 • Denetan garestienetako bat enpresa mota bat izango da eta ez da hain luzea izango, ez baita dena esplikatu beharra jarriko… Bestea, berriz, labur-labur, baina luze esplikatu beharko didazuena…

Lasai egon… erraza izango da-eta! Benga… Asko ikasiiii!

LandereñoResultado de imagen de historia gif animado

2020-2021-ENPRESA-1eb-DUDAK VII

Apaaa!

Haritz

 • Haritz GALPARSORO BALDA (haritz.galparsoro@jakintza.eus, haritz.galparsoro@jakintza.net)2.1 merkataritza legedian sartzen da zeoze?

Ez zaude oso diplomatiko… Bai. 

 • 5.3.3 sartzen da?

Klaro…

Samu

 • Koro txibau beste bat 0.25 o 0.50 bihotz onekoa zeala
 • Ta zure bihotz infititok ea deskaratzeizkigun enpresa gehienak 

Bihotz onekoa bai, baina… Oraingo post honek ez du oraingoz ezer asko balio… Haritzek eginiko galdera horiek beti izango dute galdera bera: bai, klaro… Hortik ez goaz inora!

Baina Samuk dioen bezala, bihotz infinitoko señora naiz eta… Ea honek laguntzen dizuen!

 1. gaia: 4 azpigaldera daude hor. Bat aipatu, bestea definitu, bestea sailkapen batean izendatu-esplikatu-adibideak jarri eta, azkenekoan, izendatu eta esplikatu.
 2. gaia: Enpresa mota bat, 3 galdera sobre zergas (egia esan, denak dira zerga motak eta ez zergaren inguruko kontzeptuak…), eta 3 kontzeptutxo, inglesajo inkluido. 
 3. gaia: Galdera bakarra eman duzue enelklabo… eta 5 daude! Kontzeptutxoak denak. Algúninglesajokeotro… Marrazkirik gabe irauteko moduan…
 4. gaia: Hemen 4 autore esan genuen… 1.75 puntu doaz hor. Kontzeptutxoren bat eta Eskema bat esplikazio+marrazki horietakoa.
 5. gaia: Inglesajo berriro eta denok jakin beharreko kontzepturen bat, beste batzuekin lotu beharko dena. Nik egingo dizkizuet galderak horretarako. 
 6. gaia: Galdera famosoena (0.75) eta beste pare bat (inglesajoa bat eta marrazkitxo+esplikeixon bestea!)

Ez didazue esango ez nagoela enmodokantante, e? Barrokoko kontzertura joan nahi nuen eta suspenditu egin da… Sinokantanellos, nik neuk kantatu behar! Azken posta baino lehen ia-ia dena argituta!

Bengaaa! Azken errepasilloa! Gero artee!

LandereñoResultado de imagen de historia gif animado

2020-2021-ENPRESA-1eb-DUDAK VI

Egunon!

Ainara

 • 4.7.1 funtzioak, lidergoa, definizioa eta mota jakin behar dira? edo nahikoa izango litzateke pertsonaiak bakarrik ikastea?

Erantzun hori eman nion Iratiri DUDAK IIIn. Hau jarri nion:

Dena sartzen da, baina  burua erabili ikasteko, e???

 • 4.8n Kontrol-funtzioak garrantzia dauka?

Klaro…

 • 5.3.3n lan kontratuaren barruan edukiak eta motak…?

Frio-frio…

Bazkari-legea prestatzera noa… Gero artee!

LandereñoResultado de imagen de historia gif animado

2020-2021-ENPRESA-1eb-DUDAK IV

Gabon!

Haritz

 • 2. mailako kooperatiba sozietatetan beti die bi bazkide ta juridikok?

Bazkide gehiago izan daitezke. Pertsona juridikoak, hori bai.

 • Sozietate mugatun ze esan nahi do eraketa: dokunento elektroniko bakarra?

Sinmas… dokumentu bakar batean biltzen dela informazioa…

 • Zergan elementu bakoitzak zer esan nahi don galdetu behar dezu?

Zergan elementu bakoitzak zer esan nahi duen jakin behar da.

 • Zergak eta Gizartea ikasi beharra da?

Ez dut galdera hori jarriko. Barruko kontzeptuak zer diren jakin behar da.

 • Deslokalizazioa ikasi behar da?

Esan diot Iratiri baietz.

Ondo segiii! Bihar arteee!

LandereñoResultado de imagen de historia gif animado